Haljasalade rajamine ja hooldus

planeerime / rajame / hooldame

Head spetsialistid ja kvaliteetsed oskustöölised on edukuse aluseks

ETTEVÕTTEST


AS Mustamäe Haljastuse alguseks on 01.02.1994, kui registreeriti Tallinna Linna Heakorratrustist (1944-1997) eraldunud Mustamäe Haljasalade Munitsipaalettevõte.

Seoses Tallinna Linnavalitsuse otsusega nr. 76 12. juunist 1997. a kujundati Mustamäe Haljasalade Munitsipaaletevõte ümber aktsiaseltsiks “Mustamäe Haljastus”. Äriregistrisse kanti AS Mustamäe Haljastus 16. aprill 1998. Alates 2001 aastast kuulub ettevõte erakapitalile.

Ettevõtte põhilised tegevusalad: haljastustööde teostamine ja vahendamine; heakorra- ja teehoiutööd ning kommunaalteenuste teostamine; haljasalade projekteerimine (rajamine ja hooldus); dendroloogiliste tööde teostamine.

Kõrge krediidireiting räägib ettevõtte heast majandusolukorrast, tublidest finantstulemustest ning korrektsest maksekäitumisest ning on aktsepteeritud nii Eestis kui ka rahvusvahelisel turul.

AADRESS

Tera tn 7/2, 12618 Tallinn

TELEFON

(+372) 566 955 70

E-MAIL

info@haljastus.ee