Heakorratööd

Me teostame heakorra töid mis sisaldavd: Tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine ning libetusetõrje, muru ja rohu niitmine. Neid töid teostavd meie pikaajaliste kogemustega töötajad. Samas on ka võimalik tellida tekkinud jäätmete äravedu ja ladustamist prügimäele.

Haljasalade rajamisel või rekonstrueerimisl oleks kõige õigem konsulteerida meie selle ala spetsialistidega. Kõigepealt on vaja teha kindlaks rajatava muru otstarve: kas ilu-spordi-mängu-või lihtsalt õuemuru. Arvestada tuleb looduslikke tegureid ja milline on rajatava koha pinnas. Sellest lähtudes tuleb valida õige muruseemne segu. Vajalik on selgeks teha,  kuidas hakatakse edaspidi muru hooldama. Muld peab rahuldama taimede toitainete ja veetarbe. Maa, kuhu muru rajatakse peab olema umbrohust puhas ja ühtlaselt sile. Vajadusel lisatakse kvaliteetset sõelutud  kasvumulda. Tähtsaim muru hooldusvõte on niitmine. Niitmist tuleks teha vastavalt muru otstarbele ja vajadusele. Kastmine sõltub ilmastikust. Väetamist tuleks teha suve esimesel poolel vastavalt vajadusele. Meil on olemas nendeks tööteks vajalik tehnika kui ka oskustööjõud, millega saame olla Teile ikati abiks.

Hekk rajatakse aastakümneteks ja seepärast tuleks endale selgeks teha, millist hekki soovitakse saada ja milline taimeliik just sellel kasvukohal  (nii koha kui mullastiku mõttes) paremini kasvab. Parim aeg hekitaimede istutamiseks on kevad, aga sageli libiseb aiapidajal õige istutusaeg märkamatult käest. Et ka sügisel võib heki istutamine õnnestuda, soovitan suvel väikeelamu- ja suvilarajoonides uudistava- hindava pilguga ringi vaadata ning aianduskirjandustki lugeda, äkki leiate sügiseks või järgmiseks kevadeks veel huvitavama ja parema lahenduse.Hekkide rajamisel peaks tingimata nõupidama ka spesialistidega.

Parim aeg vabakujuliste hekkide lõikamiseks on varakevad: aprilli algus. Korrapäraseid hekke tuleks aastas lõigata kaks korda. Lõike kõrgus  2-3 cm kõrgemal vanast lõikusest. Kui hekk on lastud käest tuleb mõelda noorenduslõikusele, mida tehakse  tagasilõikuse teel. Alles jäetakse umbes 20cm tüükad, mis annavad  uusi võrseid, millest kujundatakse uus hekk.