Haljasalade rajamine ja hooldus

meie planeerime / rajame / hooldame

Head spetsialistid ja kvaliteetsed oskustöölised on meie edukuse alusek

Meie ettevõttest

Mustamäe Haljastus AS on rajatud aastal 1998. Seega oleme suurte kogemustega ettevõte, mis tegeleb haljastute rajamise ja hooldusega. Meie jaoks on tähtis siduda kogemused ja tellija soovid. Meil on tööl pikaajaliste kogemustega diplomeeritud aednikud ning oma eriala spetsialistid – haljastustöölised.

Meie teenused

Me teostame heakorra töid mis sisaldavd: Tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine ning libetusetõrje, muru ja rohu niitmine. Neid töid teostavd meie pikaajaliste kogemustega töötajad. Samas on ka võimalik tellida tekkinud jäätmete äravedu ja ladustamist prügimäele.

Haljasalade rajamisel või rekonstrueerimisl oleks kõige õigem konsulteerida meie selle ala spetsialistidega. Kõigepealt on vaja teha kindlaks rajatava muru otstarve: kas ilu-spordi-mängu-või lihtsalt õuemuru. Arvestada tuleb looduslikke tegureid ja milline on rajatava koha pinnas. Sellest lähtudes tuleb valida õige muruseemne segu. Vajalik on selgeks teha,  kuidas hakatakse edaspidi muru hooldama. Muld peab rahuldama taimede toitainete ja veetarbe. Maa, kuhu muru rajatakse peab olema umbrohust puhas ja ühtlaselt sile. Vajadusel lisatakse kvaliteetset sõelutud  kasvumulda. Tähtsaim muru hooldusvõte on niitmine. Niitmist tuleks teha vastavalt muru otstarbele ja vajadusele. Kastmine sõltub ilmastikust. Väetamist tuleks teha suve esimesel poolel vastavalt vajadusele. Meil on olemas nendeks tööteks vajalik tehnika kui ka oskustööjõud, millega saame olla Teile ikati abiks.

Hekk rajatakse aastakümneteks ja seepärast tuleks endale selgeks teha, millist hekki soovitakse saada ja milline taimeliik just sellel kasvukohal  (nii koha kui mullastiku mõttes) paremini kasvab. Parim aeg hekitaimede istutamiseks on kevad, aga sageli libiseb aiapidajal õige istutusaeg märkamatult käest. Et ka sügisel võib heki istutamine õnnestuda, soovitan suvel väikeelamu- ja suvilarajoonides uudistava- hindava pilguga ringi vaadata ning aianduskirjandustki lugeda, äkki leiate sügiseks või järgmiseks kevadeks veel huvitavama ja parema lahenduse.Hekkide rajamisel peaks tingimata nõupidama ka spesialistidega.

Parim aeg vabakujuliste hekkide lõikamiseks on varakevad: aprilli algus. Korrapäraseid hekke tuleks aastas lõigata kaks korda. Lõike kõrgus  2-3 cm kõrgemal vanast lõikusest. Kui hekk on lastud käest tuleb mõelda noorenduslõikusele, mida tehakse  tagasilõikuse teel. Alles jäetakse umbes 20cm tüükad, mis annavad  uusi võrseid, millest kujundatakse uus hekk. 

Kõrge krediidireiting räägib ettevõtte heast majandusolukorrast, tublidest finantstulemustest ning korrektsest maksekäitumisest ning on aktsepteeritud nii Eestis kui ka rahvusvahelisel turul.

aadress

Kadaka tee 78, 12618 Tallinn

telefon

(+372) 653 6220

e-mail

info@haljastus.ee

võtke ühendust